Categories
DAUGIAMETĖS GĖLĖS GVAZDIKAI

GVAZDIKŲ SKYNIMAS IR ŽIEDPUMPURIŲ PRAŽYDINIMAS

Skynimas.

Gvazdikų žiedai skinami iš ryto, vasarą kasdien, rudenį ir pavasarį kas antrą dieną, o žiemą dar rečiau. Ilgai nenuskynus žiedų, augalai nusialina, sumažėja jų derlingumas, vėliau pradeda žydėti sekantys žiedai. Skinama tada, kai išoriniai žiedlapiai būna atsilenkę tiek, kad su taurele sudaro statų kampą. Skinant vėliau, žiedai jau būna seni ir trumpiau laikosi vandenyje. Galima gvazdikus skinti ir tada, kai žiedpumpuriai būna tik šiek tiek nusispalvinę, tačiau šiuo atveju juos reikia papildomai pražydinti.

Pirmieji žiedai skinami virš 7 poros lapų. Kad neplistų virusinės ligos, skinama rankomis, nulaužiant per narelį. Praktiškai skinama apie 40 cm nuo substrato arba virš 3-čios tinklo eilės. Kitu gvazdikų žydėjimo metu jų skynimo vieta priklauso nuo auginimo laiko. Antrojo gvazdikų derliaus žiedai skinami 56 cm ilgio žiedkočiais, matuojant nuo žiedpumpurio. Kad skinant nereikėtų kiekvieną kartą matuoti, skaičiuojama pagal tinklo eilių atstumus iš viršaus.

Nuskinti gvazdikų žiedai išnešami į vėsią, 5-7°C šilumos patalpą. Juos rūšiuoti galima tiktai visiškai atvėsusius. Žiedus, kuriuos numatoma greitai realizuoti, galima įmerkti į vandenį, o jeigu jie bus laikomi ilgiau, reikia laikyti nepamerktus. Tačiau taip laikant, greičiau plinta ligos, todėl žiedai turi būti sveiki. Prieš realizaciją sausai laikytų gvazdikų žiedkočiai šiek tiek patrumpinami ir pamerkiami į 40°C šilumos vandenį. Patalpos temperatūra šiuo atveju neturi būti aukštesnė kaip 4-5°C.

Paprastai nuskinti gvazdikų žiedai, priklausomai nuo veislės, išsilaiko 6—7 d. Laikymuisi prailginti jie merkiami i specialius tirpalus. Šiam reikalui gali būti vartojamas ir žiedpumpuriams pražydinti skirtas tirpalas. Jame gvazdikai išsilaiko 20-25 d. Taip pat jie gali būti laikomi pušų ekstrakto skiedinyje (10 l vandens, 50 g cukraus ir 10 g kieto arba 100 ml skysto pušų ekstrakto). Prieš pamerkiant, nuo žiedkočių reikia pašalinti 2-3 poras lapų, o jų galus, panardinus vandenį, aštriu peiliu nupjauti.

Žiedpumpurių pražydinimas.

Atskirais atvejais galima nuskinti vos tik pradėjusius nusispalvinti žiedpumpurius ir juos paskui pražydinti. Gali jie būti ir nenusispalvinę, tiktai svarbu, kad būtų gerai išsivystę. Mažesnių kaip 1 cm skersmens žiedpumpurių pražydinti nerekomenduojama.

Nuskintiems žiedpumpuriams pražydinti vartojamas atitinkamas tirpalas. Jam paruošti reikia 10 l distiliuoto 20-22°C šilumos vandens, 300 g cukraus, 0,3 g sidabro nitrato ir 1 g kalcio nitrato. Kiekvienas komponentas tirpinamas atskirai stikliniuose induose ir supilstoma aukščiau nurodyta tvarka. Neturint išvardintų chemikalų, tirpalą galima paruošti 10 l distiliuoto vandens ištirpinus 300 g valgomosios druskos ir 300 g cukraus.

Paruoštas tirpalas išpilstomas į emaliuotus indus ir pamerkiami pražydinti skirti gvazdikai. Tirpalas turi būti 22-24°C šilumos. Jis vartojamas tiktai vienai gvazdikų siuntai. į tirpalą pamerkti gvazdikai laikomi 24-26°C šilumos ir 90% drėgmės patalpoje. Jos plotas turi būti toks, kad 800 žiedpumpurių tektų 1 m2. Patalpa turi būti gerai vėdinama, tačiau reikia žiūrėti, kad nebūtų skersvėjo.


Šaltinis: wikipedia