Categories
SVOGŪNINĖS GĖLĖS TULPĖS

Tulpių pražydinimas žieminiame šiltnamyje ir dirbtinai apšviečiant

Pražydinimas žieminiame šiltnamyje.

Gerai įsišaknijusios tulpės šiltnamyje pražysta per 3-4 savaites. Prieš jas sunešant, šiltnamis turi būti išdezinfekuotas ir išvėdintas, o žemė lysvėse sukasta ir prieš dvi dienas sulaistyta vandeniu bei išlyginta. Dėžučių negalima statyti tiesiog ant cementinių ar lentinių grindų. Ant jų reikia užpilti nors 5 cm storio žemių sluoksnį arba iki pH 6 pakalkintų durpių. Vežant įsišaknijusias tulpes pražydinti šiltnamį, reikia saugoti, kad nenušaltų jų šaknys ir daigai. Vežti geriau per atodrėkį arba šiltu transportu. Dėžutėms sustatyti pravartu pasidaryti specialų rėmą, kurį galima būtų uždėti ant bet kokios transporto priemonės.

Tą dieną, kai įšaknijusios tulpės sunešamos šiltnamį, jame turi būti ne daugiau kaip 14°C šilumos, o vėliau 16-18°C. Sunešus tulpes, pirmiausiai nuo daigelių reikia nuimti pakeltus lukštus ir apipurkšti iš pulverizatoriaus. Jeigu substratas išdžiuvęs arba sausas tiktai prie dėžučių kraštų, reikia atsargiai palaistyti vandeniu, ji silpna srovele pilant tarp augalų. Tuo atveju, kai tulpių daigai maži, jie uždengiami juoda medžiaga taip, kad ji neliestų augalų. Medžiaga kasdien nors valandai nudengiama, tuo pačiu metu vėdinamas ir šiltnamis. Tulpės, priklausomai nuo veislės, per 2-3 d. paauga 5-8 cm. Tada medžiaga labai atsargiai nuimama. Ją nuėmus, reikia dar kartą nurinkti likusius lukštus, išrauti šalutines plonas atžalas. Po to augalus palaistyti 0,2% kalcio salietros tirpalu ne per sietelį, o pilant maža srovele tarp augalų. Tolimesnė tulpių priežiūra — rytais atsargiai laistyti vandeniu, stengiantis kuo mažiau aplieti lapus, sekti, kad neperdžiūtų žemė, vėdinti šiltnamį, Temperatūra jame turi būti dieną 16-18°C, saulėtomis dienomis ne aukštesnė kaip 20°C, o naktį 14-16°C. Jeigu temperatūra bus nors 2°C žemesnė už nurodytąją, tulpės pražydės savaite vėliau.

Pražydinimas dirbtinai apšviečiant.

Šiuo būdu tulpes galima pražydinti, neturint šiltnamio. Taip jos pražydinamos Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo institute. čia tulpės papildomai šviečiamos lempomis DRL 400, kabinant po vieną lempą į 1 m2. Šviečiama 9 val. per parą.

Tulpių pražydinimas, nepasodintus svogūnus palaikius 5°C temperatūroje. Tai palyginti naujas pražydinimo būdas. Nuo įprasto jis skiriasi tuo, kad svogūnai tam tikrą laiką laikomi 5°C temperatūros šaldytuve ir po to sodinami tiesiai į šiltnamio lysves. Pražydinant šiuo būdu, svogūnų nereikia sodinti į dėžutes, jiems „šaldyti” užtenka nedidelės patalpos, mažiau būna darbo sąnaudų.

Šiuo būdu pražydinti numatytus tulpių svogūnus reikia iškasti iki birželio 26 d., kol dar nepradėję ruduoti jų dengiamieji lukštai. Iškasti svogūnai išdžiovinami 20-25°C temperatūroje, nuvalomi ir surūšiuojami iki birželio 27 d. Tolimesnė darbų eiga nurodyta pražydinimo programoje.

Svogūnų laikymas 5° C temperatūroje. Šaldymo kameros turi būti švarios, išdezinfekuotos, 80-85% drėgmės bei 5°C šilumos (temperatūra gali svyruoti 0,5°C). Jeigu dėl kokių nors priežasčių šaldytuvas ilgesniam laikui išjungiamas, tulpės pražydės vėliau.

Svogūnams laikyti tinka tos pačios dėžutės, į kurias jie buvo sudėti sandėliuose. Dėžutės sustatomos į rietuves taip, kad pasieniais galima būtų praeiti. Šaldymo kameras reikia nuolat vėdinti, nes svogūnai gali pradėti pelyti. Geriausia priešingose šaldymo kameros sienose įtaisyti po ventiliatorių.

Svogūnus galima laikyti ir buitiniame šaldytuve, kuriame telpa du tūkstančiai svogūnų, tiktai, atsižvelgiant į šaldytuvo matmenis, reikia iš skardos padaryti skylėtas dėžes svogūnams sudėti.


Šaltinis: wikipedia