Categories
SVOGŪNINĖS GĖLĖS TULPĖS

TULPIŲ SODINIMO SCHEMOS IR BŪDAI

Sodinimo schemos ir būdai. Tulpių svogūnus galima sodinti labai įvairiai: lysvėse, juostose, eilėse, vagose. Ge­riausiai žemė panaudojama auginant lysvėse arba tokio paties platumo juos­tose, tačiau taip pasodinus, daugelį darbų reikia atlikti rankomis.

Lysves geriausia daryti 1,1 m pločio, nes tokias gali apžergti mažagabari­tiniai traktoriai (3 lentelė). Svogūnai sodinami ženklintuvu padarytose išil­ginėse eilėse. Sodinant rankomis, eilu­tės gali būti kas 15 cm (iš viso 8 išil­ginės eilutės), sodinant plūgu, tarpai tarp eilučių ne siauresni kaip 25 cm (5 išilginės eilutės). Rankomis sodinant, patogiausia daryti skersines eilutes ne tankiau kaip kas 15 cm.

Taip tulpės sodinamos Kauno botanikos sodo ko­lekciniame sklype (4 lentelė). Lysvėse, sodinant plūgu, eiles reikia pažymėti virvutėmis. Svogūnai sodinami 4 arba 5 vagutes iš eilės, o viena paliekama tarpežiui. Reikia žiūrėti, kad būtų so­dinama 3-5 cm giliau, negu reikia, nes žemė susiguli.

J. Samsonaitė, padariusi ekonomi­nius skaičiavimus, rekomenduoja sun­kesnėse dirvose be didesnio nuoly­džio tulpių svogūnus sodinti 120 cm plo­čio ir 10 cm aukščio lysvėse, o lygaus paviršiaus lengvesnėse dirvose — ke­turių eilių juostomis. Atstumai tarp eilių 25 cm., o tarp juostų — 60 cm. Eilėje svogūnai sodintini vienas nuo kito per du svogūno skersmenis: Dar­vino hibridinių tulpių grupės I frakci­jos svogūnai kas 10 cm, II frakcijos — kas 9 cm, III frakcijos — kas 6 cm.

Lysvėms daryti labai tinka Sočio gėlininkystės ir kalnų sodininkystės mokslinio tyrimo instituto pagaminta lysviadarė su freza ir išilginiais ženk­lintuvais. Lysvės gaunamos labai lygios, 1,1 m pločio, su reikiamo gylio tarp­lysviais. Šio instituto pagaminta svo­gūng sodinimo mašina pritaikyta so­dinti eilėmis kas 70 cm ir todėl negali būti plačiai naudojama, be to, turi kon­strukcinių trūkumų.

Tulpes galima sodinti vagutėse kaip bulves. Mažiausias atstumas tarp va­gučių keterų — 50 cm. Taip auginant, nedaug rankų darbo, daugiau reikia žemės ir tenka mulčiuoti didelį plotą.

Lengvose žemėse tulpės sodintinos juostomis, darant 2-5 eilutes kas 25 cm ir 60 cm tarpjuostį. Kai kurie ūkiai tulpes augina eilutėse kas 60-70 cm, o kartais ir daugiau, tačiau tai labai neūkiška. Vagutes galima padaryti kultivatoriumi KON, o svogūnus iš­dėstyti ant vagutės šlaito reikiamu gyliu.


Šaltinis wikipedia