Categories
CHRIZANTEMOS Kambarinės gėlės

CHRIZANTEMŲ AUGINIMAS

Auginimas lauke, o vėliau šiltnamyje.

Tai senas chrizantemų auginimo būdas. Po šalnų jos pasodinamos į lysves lauke. Vieta turi būti apsaugota nuo vėjų, saulėta, dirva derlinga, gerai praleidžianti vandenį, kurios pH 6,2-7. Ruošiant žemę, rudeni į 1 m2 išberiama 20-30 g kalio chlorido ir 40-50 g superfosfato arba kaulamilčių. Pavasarį patręšiama azoto trąšomis 1 m2 išberiant 40-50 g amonio salietros.

Prieš sodinimą augalus reikia palaipsniui pripratinti prie lauko sąlygų. Sodinti geriausia apsiniaukusią dieną. Sodinimo būdas priklauso nuo sklypo dydžio ir sodinamų augalų kiekio. Sodinant eilėmis, atstumai tarp augalų turi būti 25-30 cm., o tarp eilių 60-70 cm. Taip pasodintas chrizantemas galima prižiūrėti mechanizuotai. Mažiausiai ploto reikia chrizantemas auginant 120 cm pločio lysvėse. jas augalai sodinami 20-30 cm atstumu. Apskritai chrizantemų auginimo atstumai priklauso nuo jų lapų dydžio ir išsidėstymo, nes jos turi augti taip, kad lapai nesiliestų.

Šachmatine tvarka susodintos chrizantemos gauna daugiau saulės. Drėgmei substrate palaikyti, jas geriau apmulčiuoti. Nemulčiuotas chrizantemas reikia dažniau purenti. Rudenį prieš šalnas, jas reikia sunešti į šiltnamį.

Auginamas vazonuose.

Chrizantemas, numatomas realizuoti vazonuose, geriau juose auginti per visą vegetaciją. Taip auginant, jos nenukenčia rudenį pernešant į šiltnamį, tačiau jų priežiūrai reikia daugiau darbo sąnaudų.

Kad chrizantemos vazonuose gerai augtų, reikia derlingos, purios, gerai sulaikančios drėgmę žemės. Rekomenduojamas substratas, sudarytas iš lygių dalin kompostinės, velėninės žemės, perpuvusio mėšlo, pridedant šiek tiek durpių, smėlio bei kaulų miltų (2-3 kg/m3) ir kalio sulfato (1-1,5 kg/m3). Optimalus substrato pH 6,5-7. Jeigu auginama vien tiktai durpėse, reikia vartoti tas pačias trąšas kaip motininėms chrizantemoms.

Įsišakniję auginiai sodinami į 9-11 cm skersmens vazonus arba į lysves. Birželio pradžioje persodinama į 13-15 cm skersmens vazonus. Anksčiau įšaknytos chrizantemos į vazonus sodinamos po vieną, o vėliau po 2-3. Vazonai prikasami lauke 2/3 jų aukščio ir apmulčiuojami taip, kad jų nebūtų matyti. Neapmulčiuotoms chrizantemoms gali trūkti drėgmės.

Motininių chrizantemų auginimas.

Dauginimui augalai atrenkami jiems žydint, tipingi veislei, gerai išsivystę, sveiki. Jie sodinami dideles dėžes, vazonus arba stelažus (30-40 vnt./m2). Prieš sodinimą pašalinami seni lapai ir stiebai. Jeigu motininės chrizantemos rudenį nepersodinamos, viršutinį žemės sluoksni reikia pakeisti derlingesniu.

Pirmąsias 6 savaites motininiai augalai laikomi 6°C temperatūroje. Nuo tokioje temperatūroje nepalaikytų augalų paimti ūgliai įsišakniją, bet sudaro tiktai lapų rozetę. Sekančias 4 savaites juos reikia laikyti 16°C temperatūroje. Per tą laiką išauga daug naujų ūglių, kuriuos įšaknijus, galima pasodinti naują motininių augalų plantaciją (po 64 vnt./m2), iš kurios galima imti ūglelius žydinčioms chrizantemoms auginti.

Motinines chrizantemas reikia visą laiką papildomai šviesti DRL-400 lempomis, sudarant 16 val. dienos ilgį. Laistoma labai saikingai, o pradėjus kelti temperatūrą, reikia laistyti gausiai ir kas 2-3 savaites papildomai patręšti. Vandens temperatūra turi būti 18-20°C. Esant per didelei šiltnamio oro drėgmei, chrizantemos gali pradėti sirgti miltlige. Šiltnami reikia gerai vėdinti.

Smulkiažiedžių chrizantemų motininius augalus žiemai galima palikti inspektuose. Kad gerai įsišaknytų, į inspektus jie sodinami pavasarį, kur iki rudens auga ir žydi. Žydėjimo metu netinkami tolimesniam dauginimui augalai atrenkami ir pašalinami. Realizavus žiedus, pašalinami seni lapai bei stiebai ir uždengiami lapais. Prasidėjus šalčiams, inspektai apdengiami rėmais ar lentomis ir ant viršaus užberiama lapų, durpių arba uždedama kokios nors kitos šiltinančios medžiagos. Pavasarį, pasibaigus šalčiams, chrizantemos nudengiamos. Paprastai jos jau būna išauginusios stiprius ūglius, kuriuos galima įšaknyti. Dalis jų panaudojama dauginimui, o kiti paliekami žydėjimui rudenį. Toks motininių chrizantemų auginimo būdas labai paprastas, o svarbiausia, nereikia apšildomų inspektų.


Šaltinis: LSD „Kambarinės žydinčios gėlės“ ir wikipedia